40+ HD & 100+ SD Like TV Channels

On NetTV OTT APP

learn more

Why NetTV?

सबै भन्दा सस्तो मुल्य

जडान गर्न सजिलो

धेरै HD

गुणस्तरीय सेवा

सबै भन्दा सस्तो मुल्य

Our Channels